Hotline:

0918 922 211

0918 404 190

Báo giá sơn chống cháy mới nhất 2022

Báo giá sơn chống cháy mới nhất 2022

 

Liên quan đến một số thay đổi về tiêu chuẩn PCCC, gần đây nhất ngày 23/02/2022, Cục CS PCCC&CNCH đã có hướng dẫn một số quy định về kiểm định mẫu kết cấu thép bọc bảo vệ chống cháy. Trong hướng dẫn này, công tác kiểm định cho mẫu kết cấu thép được bọc bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy được thực hiện dưới dạng đề cương thử nghiệm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thử nghiệm phối hợp với các đơn vị thử nghiệm xây dựng.

 

Sơn chống cháy cho ống gió tiêu chuẩn EI

Sơn chống cháy cho ống gió tiêu chuẩn EI

Theo quy định quy định tại điều 5.12 TCVN 5687:2010 “Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế” tùy thuộc và vị trí lắp đặt (đặc điểm tính chất của không gian lắp đặt đường ống gió).Và Theo quy định tại Phụ lục D của QCVN 06:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình” thì các đường ống và thiết bị của hệ thống thông gió phải được làm từ vật liệu chống cháy, có giới hạn chịu lửa phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan hiện hành. Vật liệu thiết kế hệ thống ống gió tòa nhà  giới hạn chịu lửa hệ thống ống gió tòa nhà cũng được quy định rất rõ.

Sơn chống cháy bê tông

Sơn chống cháy bê tông

Tường gạch, bê tông có thật sự có thể cháy khi xảy ra hỏa hoạn hay không ?. Có giải pháp nào cho việc hạn chế cộng hưởng nhiệt độ hay cháy bê tông ?. Hãy cùng DESAM tìm hiểu nhé!

QCVN 06:2021/BXD

QCVN 06:2021/BXD

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình để thay thế: Thông tư số 01/2020/TT-BXD, ngày 06/4/2020 về việc ban hành QCVN 06:2020/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Hãy cùng DESAM điểm qua một số điểm mới ở QCVN 06:2021/BXD nhé!

Công văn 874/C07-P4

Công văn 874/C07-P4

 Ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Đồng thời trong thời ...
Kiểm định sơn chống cháy

Kiểm định sơn chống cháy

Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ). Nghị định này có hiệu lực thi thành từ ngày 10/01/2020.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác kiểm định kết cấu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy, cụ thể như sau: