I. Sơn chống cháy cho tường, bê tông là gì?- Cũng giống như các loại vật liệu khác, tất cả đều được bảo vệ bằng một lớp sơn phủ bên ngoài tùy vào mục đích sử dụng. Sơn chống cháy cho tường, bê tông giúp ngăn cách ngọn lửa, giảm thiểu tác động cháy khi xảy ra hỏa hoạn. Hiện nay các tòa chung cư cao ...