Hiện nay đã có một số giải pháp bọc ống gió đốt đạt EI45, EI60, EI90 nhưng chưa giải pháp nào cũng mang lại hiệu quả tối ưu về chi phí, tải trọng và tính thẩm mỹ cho chủ đầu tư. Hãy cùng DESAM tìm hiểu giải pháp vừa mang tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đặc biệt mang lại tính thẩm mỹ cao ...