Hotline:

0918 922 211

0918 404 190

Dự án: Nhà xưởng sản xuất

  • Công trình: Nhà xưởng sản xuất
  • Hạng mục: Sơn chống cháy ống thông gió
  • Địa điểm:   Sóc Sơn, Hà Nội
  • Diện tích sơn: 16,000 m2