Hotline:

0948 605 665

0918 404 190

Dự án: Nhà máy sản xuất bao bì

  • Dự án: Nhà máy sản xuất bao bì
  • Địa chỉ: KCN Thạch Thất, Hà Nội
  • Khối lượng: 9000 m2