Hotline:

0948 605 665

0918 404 190

Dự án: Nhà máy gia công kim loại

  • Dự án: Sơn chống cháy 120 phút
  • Địa điểm: KCN Thuận Thành, Bắc Ninh
  • Khối lượng: 11.000 m2