Hotline:

0948 605 665

0918 404 190

Dự án: Chung cư cao tầng

  • Công trình: Chung cư cao tầng
  • Hạng mục: Sơn chống cháy tường, bê tông
  • Địa chỉ: Qua Quất, Long Biên, Hà Nội