Hiện nay số vụ cháy phòng karaoke diễn ra ngày càng nhiều và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Do thiết kế của các tòa nhà được sử dụng kinh doanh karaoke thường là cách âm để tránh tiếng ồn cho khu vực dân cư lân cận nên các buồng phòng karaoke thường sử dụng xốp cách âm, là vật liệu cách âm tuy ...